Fun op de Vijverberg

Fun op de Vijverberg

Stichting De Graafschap Verbindt start in 2020 met (nieuwe) fun en sport activiteiten voor kinderen en jongeren uit de regio.
Deze leuke activiteiten vinden plaats in en rondom het Stadion De Vijverberg.
Een voorbeeld daarvan is de FIFA Sport & Fun dag waarbij kinderen en jongeren FIFA spelen met uitzicht op de middenstip.
Naast FIFA komen ze ook in beweging door diverse sportieve clinics te koppelen aan deze dag.
Daarmee hoopt de stichting aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen en jongeren en sportiviteit te koppelen aan fun!
De stichting organiseert deze activiteiten meerdere malen per jaar in samenwerking met lokale en regionale partners.
De fun & sport activiteiten passen goed bij de pijlers vitaliteit en sportiviteit van stichting De Graafschap Verbindt.