Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Op de inhoud (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) van deze site heeft degraafschapwerkt.nl.

Aansprakelijkheid

De Graafschap #Werkt zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. De Graafschap #Werkt aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Andere websites

Op de websites van De Graafschap #Werkt kun je links naar andere websites aantreffen. De Graafschap #Werkt draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die je bezoekt.